3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
เดือน
PPNMM1814-PG ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน บินหรู อยู่ 5 ดาว

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 8วัด • เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี •พักดี 5ดาว
  • •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังก+ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์
  • •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

สายการบิน PG_Bangkok Airways
มื้ออาหาร   อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม คืนที่
  1. PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR หรือระดับเทียบเท่า
  2. Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR หรือระดับเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า
3 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ ————————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)