3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNMM1815-FD ทัวร์พม่า ซุปตาร์ ผู้ชนะสิบทิศ

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์พม่า ซุปตาร์ ผู้ชนะสิบทิศ • สักการะ เจดีย์ชเวมอดอร์ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
    ขอพร.. เทพกระซิบ และ เทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย
  • เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT KING เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
  • พิเศษสุด!! รับฟรี เทพทันใจ ท่านละ 1 องค์

สายการบิน FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร   อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม คืนที่
  1. Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel หรือระดับเทียบเท่า
  2. Sky Star Hotel หรือ Jasmine Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)– ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-หงสาวดี
วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ
อินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน
Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel หรือระดับเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เมืองย่างกุ้ง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Sky Star Hotel หรือ Jasmine Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า
3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
————————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)