3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
ก.พ. 62
เดือน
PPNMM1902-WE ทัว์พม่า มัณฑะเลย์

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัว์พม่า มัณฑะเลย์ • ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ …. ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
  • พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว…..เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์
สายการบิน WE_Thaismiles
มื้ออาหาร   อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม คืนที่
  1. SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังหลวง – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ พิเศษ! ดูดวงกับหมอดูชาวพม่า SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – เมืองมัณฑะเลย์
  1. SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 «พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี«– สนามบินมัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ ————————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)