5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNNRT05-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส • อิสระท่องเที่ยวเต็มหรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ – ชมเทศกาล PINKMOSS PARK FESTIVEL 2019 – เที่ยวชมหมู่บ้านน้ำใส – ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู +ปิ้งย่าง ยากินิกุ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  3. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-
2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – PINK MOSS PARK – อิออน นาริตะ มอลล์ – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ ซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า