5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62, ม.ค. 63, ก.พ. 63, มี.ค. 63
เดือน
PPNPJP33-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร WINTER 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร WINTER 5วัน3คืน • โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ภูเขาไฟโชวะชิงซัง – ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ – โรงงานชอคโกแลต คลองโอตารุ – เนินเขาพระพุทธเจ้า – ศาลาว่าการ หอนาฬิกา ตลาดปลาโจไก
  • เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
  • พิเศษ พักออนเซน2คืน
  • พิเศษ BUFFETนานาชาติ
  • พิเศษ BUFFET ขาปู

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า