6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ย. 62
เดือน
PPNPJP62-TG ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N พ.ย. 62

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N พ.ย. 62 • อิวาเตะ – วิหารทองคำ วัดซูซอนจิ – เกบิเอ หุบเขานารุโกะ – กินซังออนเซน – มัตสึชิมะ – เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ – ทะเลสาบโกะชิคุนมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ปราสาทโอบะ – เจ้าแม่กวนอิมวัดไดคันนอน – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า