6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNPJP63-TG ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE WINTER 6D4N พ.ย.-ธ.ค.

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE WINTER 6D4N พ.ย.-ธ.ค. 62 • มัตสึชิมะ – หุบเขาเกบิเค – เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซากปราสาทอาโอบะ – วัดไดคันนอน – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า