5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNPVG01-XW ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไอ้หนุ่มหมัดเมา

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไอ้หนุ่มหมัดเมา •เที่ยวเจดีย์นางพญางูขาวในตำนาน
  • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศ
  • สตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ถนนโบราณเฉินหวังเมี่ยว
  • หาดไว่ทาน จุดชมบรรยากาศสุดฟินส์
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในประเทศจีน
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟ+ปิ้งย่าง BBQ อิ่มไม่อั้น / เสี่ยวหลงเปา / ไก่ขอทาน+หมูพันปี
  • ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1500 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า