6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Japan Airlines
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNQE2HNDJL001-JL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดอกเนโมฟิลา ดอกซิบะซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดอกเนโมฟิลา ดอกซิบะซากุระ • นั่งรถไฟซินคังเซ็นจากฟุคุซิมะ สู่มหานครโตเกียว – ชมความสวยของดอกเนโมฟิลา และดอกซิบะซากุระ – ชมความงดงามของปราสาทซึรุงะ – ขอพรพระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ  – พร้อมถ่ายรูปคู่กับโคมแดงยักษ์
  • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ ซินจูกุ, มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค  – โอไดบะ(ห้างไดเวอร์ซิตี้)
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น
  • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม
  • FREE Wi-Fi on Bus!! บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า