5วัน 3คืน, 6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มิ.ย. 62
เดือน
PPNQE2KIXXJ004-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ เนื้อหวาน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ เนื้อหวาน • ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล  อะคาชิไคเคียว – เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ – ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต
  • ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !!
  • พักโอซาก้า 3 คืน !!
  • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
  • Free Wi-Fi on Bus !!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า