6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ค. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62
เดือน
PPNQE2NRTTG007-TG ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สนุก สะกดใจ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สนุก สะกดใจ • สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ – ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชมความสวยงามของดอก ดอกลาเวนเดอร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง – ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza
  • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ชินจูกุ อิออน มอลล์
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)
  • FREE Wi-Fi on Bus !! บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า