5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNQE2NRTXJ001-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว แมวกวัก

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว แมวกวัก • พักในเมืองโตเกียว 2 คืนเต็ม อาหาร 7 มื้อ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวเต็มอิ่มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ – สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ” ขอพร หลวงพ่อโต แห่งวัดโคโตคุอิน – ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ – เพลิดเพลินกับการชงชา – ชมความงามของดอกไม้ที่สวนโออิชิ ปาร์ค
  • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ + ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า
  • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติ
  • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า