4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Scoot
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNSIN-2THEME ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4D FEB-MAY19

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4D • ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว – เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่  -ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม – ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ – ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว – ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
     พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ

 

สายการบิน

TZ_Scoot Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  2. MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  3. MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 เมอร์ไลอ้อน – Universal Studio Singapore(ไม่รวมค่าบัตร) –คลากคีย์ MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4 วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า