3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Singapore Airlines
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNSINSYM-SQ ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE 3D FEB-MAY19

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE 3D • เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว – ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว – ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว – ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ – ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว – ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ

 

สายการบิน

SQ_Singapore Airlines
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 4 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  2. Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee –
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) – Hotel
Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม – Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –
ช้อปปิ้ง ORCHARD – สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ
—————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า