5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNTGNRTKIX02-TG ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM สงกรานต์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM สงกรานต์ • พิเศษ!!! แต่งชุดกิโมโน ใส่เที่ยวรอบเกียวโต  + ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี + ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น + สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโอสุคันนอน เมืองนาโกย่า
  • ช้อปปิ้งจุใจ 3 ย่านดังของ 3 เมือง อิออนมอลล์ ซาคาเอะ และชินไซบาชิ
  • ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ของที่ระลึกจากทางบริษัท
  • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS + มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่า
  2. FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  4. UNIVERSAL HOTEL REBORN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – อิออนมอลล์ Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่า
2 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) -โกเท็มบะ เอ้าเลท – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามานาโกะ – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ UNIVERSAL HOTEL REBORN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ———————

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า