8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNTURSSG8D-TK ทัวร์ตุรกี โปรมาแรง ตุรกี 8 วัน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ตุรกี โปรมาแรง ตุรกี 8 วัน • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
  • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
  • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า