4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1842-VZ ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ – ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี – นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค  – ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ – ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2. Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
  3. Dylan Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม –
แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน) Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
3 วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร Dylan Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร ————————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า