5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
เดือน
PPNVN1843-VJ ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงก์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงก์ • ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย
  • พิเศษ!!อาหารทะเล+ไวน์แดง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen Buffet
  • FREE!! แถมชุดซินจ่าว เสื้อ+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
  2. HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
  3. DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
  4. DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
3 ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบอิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
5 ฮานอย-กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า