4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1846-FD ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน • เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village • ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู • เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง •  ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park •  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน
  • พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • FREE!! แถมชุดซินจ่าว เสื้อ+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว
  • พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง

 

สายการบิน

FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  2. Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  3. Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ฮอยอัน– หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน–บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-เว้-ล่องแม่น้ำหอม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เว้- พระราชวังหลวง-นั่งรถสามล้อซิคโคล่-ดานัง-บาน่าฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
4 บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า