4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1848-PG ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ แช่ออนเซน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ แช่ออนเซน • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม
  • ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์-นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ พลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน -สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน – สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ -ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อ”ออนเซ็น” – ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – สักการะวัดลินห์อึ๋ง
  • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

 

สายการบิน

PG_Bangkok Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว
  2. Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว
  3. Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว
2 บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้าพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) – วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว
3 สวนน้า Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – สะพานมังกร Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า