5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, ส.ค. 62
เดือน
PPNVN1849-VZ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา • เวียดนามเหนือ ฮาลอง-นิงห์บิงห์-ฮานอย-ซาปา เที่ยวคุ้ม!! 4 เมือง ครบทุกไฮไลท์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาฟานซิปัน”
  • ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองซาปา
  • พิเศษ!! ทาน “SEAFOOD+ชิมไวน์แดง” บนเรือ และ “BUFFET SEN” อาหารนานาชาติ
  • FREE!! ถุงผ้า,ร่ม,หมวก,กาแฟG7

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 13 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  2. DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  3. HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  4. DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า