4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1850-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน • เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาบาน่าฮิลล์
  • สุดมันส์!!.. นั่งเรือกระด้ง
  • ช้อปปิ้งตลาดดองบา
  • พิเศษ!! กุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม!!
  • FREE!! ถุงผ้า,ร่ม,หมวก,กาแฟG7

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดับเทียบเท่า*
  2. ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
  3. ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดับเทียบเท่า*
2 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของฝาก) – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – ดานัง ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
3 เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่าฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สะพานมือ – วัดหลินอึ๋ง ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า