4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, ส.ค. 62
เดือน
PPNVN1851-VZ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา • เวียดนาม-ฮานอย-ซาปา สุดฟิน!! พักซาปา 2 คืน
  • ช้อปปิ้งถนน36สาย
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN และสุกี้หม้อไฟ
  • FREE!! ถุงผ้า,ร่ม,หมวก,กาแฟG7

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  2. NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  3. CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า