4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNVN1901-PG ทัวร์เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด • สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม-สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร–ไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น เที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋-ชม บ้านเพี้ยน บ้านสไตล์แปลกๆ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง “Alice inWonderland”-เที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่-ชมโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง โบสถ์หินญาตราง
  • เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ตามอัธยาศัย แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดDam และ ร้านSanest
  • แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม+ขนมปังเวียดนาม)
  • พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองดาลัดจากมุมสูง

 

สายการบิน

PG_Bangkok Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม
  2. KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศเวียดนาม
  3. VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม
2 วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศเวียดนาม
3 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม
4 โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า