4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNVN1902-FD ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัด มุยเน่

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัด มุยเน่ • สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม
    ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท – ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน
  • ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น

 

สายการบิน

FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 11 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  2. LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  3. LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ ฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า