4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1903-VJ ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ • ?️ สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน -ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน – สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเ – ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์  – ไฮไลต์สะพานมือ -ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ !!
  • พิเศษ พักบนบานาฮิลล์ ฟินเวอร์ !!!
  • พิเศษ เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว !!!

 

สายการบิน

VJ_Vietjet Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
  2. GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดับเทียบเท่า*
  3. ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดับเทียบเท่า*
3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า