4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNVN1904-PG ทัวร์เวียดนามกลาง WONDERFUL บาน่าฮิลล์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง WONDERFUL บาน่าฮิลล์ • สวนสนุกบาน่าฮิลล์ – สะพานทอง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ล่องเรือแม่น้ำหอม – นั่งเรือกระด้ง
  • บินหรู !!! นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • ฟรี !!! เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง แจก ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า