4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNVN1905-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ • สวนสนุกบาน่าฮิลล์ – ชมโชว์สุดอลังการฮอยอัน – สะพานทอง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ล่องเรือแม่น้ำหอม – นั่งเรือกระด้ง
  • พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง + บุฟเฟ่ห์นานาชาติ
  • Free !!! ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม + ร่มพับ ถุงผ้ารักษ์โลก

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า