4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNVNCXR01-FD ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง 4วัน3คืน-FD

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง 4วัน3คืน-FD • เที่ยวเมืองดาลัด – ญาจาง – นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – ไหว้พระใหญ่วัดลองเซิน – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่VINPEARL LAND
  • ฟรี!!! เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว
  • เต็มอิ่มเมนูพิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชิมไวน์แดง DALAT

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า