3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNVNHAN02-SL ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ • ล่องเรือชมทัศนียภาพ อ่างฮาลองเบย์ – ล่องเรือกระจาด ชมธรรมชาติ ฮาลองบก นิงบิงห์ – คาราวะสุสานลุงโฮ จตุรัสบาดิ่งห์ – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ หนึ่งเดียวในเวียดนาม – ช้อปปิ้งจุใจ ถนนคนเดินฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนน36สาย
  • พิเศษ!! SENบุฟเฟ่ต์นานาชาติกว่า 100 ชนิด+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ+อาหารซีฟู๊ด+ไวน์แดง บนเรือสำราญ
  • พิเศษ!! เสื้อรูปดาวเวียดนามท่านละ 1 ตัว

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า