6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNXJ102-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  •  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ • ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ – เยี่ยมชมสัตว์โลกน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ – เยือนโจซังเค ออนเซ็น และ หุบเขานรกจิโกกุดานิ  – ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล – สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ + ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
  4. SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ร้านค้ามือสอง – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – ซัปโปโร – มิตชุยเอาท์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชม หอนาฬิกา – ดิวตี้ฟรี – ถนนทานุกิโคจิ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า