6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNXJ104-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เซเลบ กิโมโน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เซเลบ กิโมโน  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก – เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ -ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น  – ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน -สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีม และชินไซบาชิ
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะ ที่ระลึกท่านละ 1 ตัว

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. Ueno Frex Iga Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  4. Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจ ฮาจิมัน – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – ไร่วาซาบิไดโอะ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ – เมืองอิงะ Ueno Frex Iga Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองอิงะ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า