3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
ก.ค. 62, ส.ค. 62
เดือน
PPNZHKG12-CX ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 2019 3วัน2คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง Shopping 2019-มิ.ย.62-3วัน2คืน • ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – Avenue of Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights – นาธาน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า