5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNZNRT15-SL ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว พิงค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิ โอวาคุดามิ • นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
  • ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับ วิวภูเขาไฟฟูจิ
  • อิสระฟรีเดย์เต็มๆ 1 วัน
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า