5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62
เดือน
PPNZTPE02-XW ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป • ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป – เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
  • พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด
  • ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า